C Y T A D E L A Strona Główna C Y T A D E L A
Forum dyskusyjne "CYTADELI"

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Zamknięty przez: ArturS
Nie 25 Paź, 2020
Zaktualizowany Regulamin Forum
Autor Wiadomość
ArturS


Dołączył: 24 Sty 2005
Posty: 3817
Skąd: Z piechoty
Wysłany: Nie 25 Paź, 2020   Zaktualizowany Regulamin Forum

Regulamin Forum

I. Treści, których nie wolno zamieszczać na forum i których zamieszczanie w jakiejkolwiek postaci karane będzie trwałym usunięciem konta użytkownika bez ostrzeżenia i podawania przyczyny:

1.1. Zakazuje się umieszczania treści sprzecznych z Dekalogiem, polskim i międzynarodowym prawem, oraz ogólnie przyjętą obyczajowością, które naruszają dobre imię Polski i innych wspólnot narodowych, religii chrześcijańskich i innych , firm i instytucji, a w szczególności:
a) zakazuje się wszelkich treści marksistowskich i faszystowskich oraz wszelkich innych ideologii i ich znaków skierowanych przeciwko Bogu, Ojczyźnie, człowiekowi, rodzinie i życiu.
b) treści dyskryminujących: religie oraz grupy wyznaniowe, narody czy grupy etniczne.
c) treści zawiązanych z pornografią oraz wszelkich innych podobnych propagujących deprawację czy dewiacje seksualne.
d) Wszelkich innych treści uznawanych powszechnie za drastyczne czy odrażające.
e) treści zachęcających lub pochwalających zażywanie środków odurzających tj. narkotyki, alkohol etc.
1.2. Zakazuje się rozpowszechniania piractwa w każdej formie, dotyczy to:
a) wskazywania źródeł w celu pozyskania nielegalnego oprogramowania,
b) przekazywanie nielegalnie pozyskanego oprogramowania,
c) podawania seriali, cracków, key generatorów etc.,
d) udzielania informacji, wskazówek lub sugestii, pozwalających korzystać w sposób nielegalny z oprogramowania,
e) udzielania informacji, wskazówek lub sugestii, pozwalających na oszukiwanie firm i instytucji,
f) zakazuje się zadawania pytań o sposób pozyskania rzeczy, o których powyżej,
g) zakazuje się przywłaszczania/łamania praw autorskich.
1.3. Zabrania się umieszczania reklam, ogłoszeń, linków referencyjnych (przynoszących profity Użytkownikowi lub osobom trzecim) w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych uzgodnionych z Administratorem.


II. Obowiązki użytkowników forum
2.1. Użytkownik forum może posiadać tylko jedno zarejestrowane konto.
2.2. Korzystać z konta może tylko i wyłącznie jego właściciel.
a) Dopuszczalna jest sytuacja kiedy administrator decyduje się wykorzystać profil danego użytkownika w celu wyjaśnienia treści nie zgodnych z regulaminem, albo niemożliwością zalogowania się właściciela konta.
2.3. W przypadku usterek technicznych konta, jak np. problemy z zalogowaniem się, należy niezwłocznie powiadomić Administratora.
2.4. W przypadku podejrzenia o "kradzież” konta, należy niezwłocznie powiadomić Administratora.
2.5 Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią FAQ (frequently asked questions - często zadawane pytania).
2.6. Każdy Użytkownik powinien również zapoznać się z Działami dostępnymi na Forum oraz zasadami w nich obowiązującymi, które są opisane w ogłoszeniach i przyklejonych tematach.
2.7. Przed założeniem tematu należy skorzystać z wyszukiwarki celem znalezienia odpowiedzi na nurtujący nas temat.
2.8. Nie należy zakładać tych samych tematów w różnych Działach ani duplikować tematów wcześniej założonych zarówno przez siebie, jak i przez innych.
2.9. Dla każdego tematu należy dobierać odpowiedni Dział.
2.10. Tytuły wątków należy dobierać w sposób łatwo kojarzący się z danym problemem. Nie należy wstawiać wszelkiego rodzaju ozdobników w tytułach.
2.11. W celu edycji swojego postu należy skorzystać z opcji „Edytuj”.
2.12. Należy unikać zbaczania z tematu podczas udzielania odpowiedzi w danym temacie.
2.13. Należy unikać pisania postów, które nic nie wnoszą do tematu.
2.14. W sprawach prywatnych czy w celu osobistej wymiany zdań w danym temacie, należy korzystać z możliwości wymiany prywatnej korespondencji „PM”.
2.15. Zakazuje się publikowania prywatnej korespondencji w każdej formie bez wyraźnej zgody zainteresowanych stron. Dotyczy to korespondencji poprzez „PM”, mail, komunikatory lub pozyskanej w inny sposób.
2.16. Należy się kierować zasadą uprzejmości stosując dobre obyczaje. Należy traktować innych tak, jakby się chciało być przez nich potraktowanym.
2.17. Nie należy wstawiać w postach dużej grafiki ani długich linków, które powodują rozjeżdżanie się Forum. Należy korzystać z serwerów do zamieszczania grafiki (np. fotosik.pl), do których można podać adres w poście lub wstawić miniaturę. Przy długich linkach należy stosować tekst zastępczy pomiędzy znacznikami bbCode [url=adres.www]tekst zastępczy[/url]
2.18. Na Forum piszemy w języku polskim. Użytkownik ma obowiązek zadbania o poprawność gramatyczną i ortograficzną (polska pisownia, znaki interpunkcyjne) swoich postów, tematów czy innych treści, które publikuje. NIE NALEŻY UŻYWAĆ PRZY TYM WIELKICH LITER, które traktowane są jak krzyk. Poprawnie i zrozumiale opisany problem zwiększa Twoje szanse na znalezienie pomocy.
2.19. Wprowadza się następujące zasady używania kolorów fontów:
- kolor "czerwony" pozostaje do dyspozycji Administratorów i Moderatorów.
Pozostałe kolory są do dyspozycji Użytkowników.
2.20. Należy się wystrzegać krytyki Administratorów i Moderatorów w kwestiach regulaminowych. Regulamin jest stworzony dla utrzymania porządku na Forum.
2.21. Wszelkie przejawy łamania netykiety oraz postanowień niniejszego regulaminu w stosunku do Administratorów i Moderatorów na kanałach prywatnych („PM”, mail, komunikatory), spotkają się z konsekwencjami przewidzianymi w Regulaminie.

III. Prawa użytkowników, ograniczenia, kary i ostrzeżenia
3.1. Posty i tematy niezgodne z Regulaminem będą usuwane lub ich treść będzie modyfikowana przez Moderatorów.
a) Moderator może też:
- zażądać od Użytkownika zmiany tytułu tematu, treści posta
- zmodyfikować tytuł tematu bądź treści posta Użytkownika,
- dopisywać, usuwać swoje poprawki przy ingerencji w treść posta,
- wystosować ostrzeżenie publiczne na Forum lub na „PM”,
- zablokować czasowo wątek do momentu wyjaśnienia wątpliwości.
b) Autor zablokowanego topiku ma prawo:
- poprosić na „PM” Moderatora o podanie motywów decyzji i ewentualnie - wycofanie jej,
- Moderator może zweryfikować swoją decyzję samodzielnie bądź w porozumieniu z Administratorem lub innym Moderatorem,
- dopiero wtedy, w razie różnicy zdań, Użytkownik ma prawo do interwencji u Administratora,
Decyzja Moderatora lub Administratora jest w tym wypadku niepodważalna.
3.2. Użytkownicy nagminnie łamiący Regulamin, netykietę i ignorujący upomnienia Moderatorów powinni liczyć się z otrzymaniem ostrzeżenia lub z zablokowaniem dostępu do Forum. Także jednorazowe przewinienia (np. obraźliwe wiadomości na „PM”, posty lub tematy na Forum, zmierzające do skłócenia Użytkowników) uznane przez któregoś z Administratorów lub Moderatorów za ciężkie, mogą skutkować tym samym bez uprzedniego upomnienia czy ostrzeżenia).
a) Zablokowanie dostępu do Forum (zwane banem) może mieć następujący charakter:
- czasowo określony - konto Użytkownika zostanie zablokowane lub otrzyma on zakaz pisania na Forum, „PM” na czas określony. Po upływie tego czasu konto zostanie odblokowane,
- czasowo nieokreślony - konto Użytkownika zostanie zablokowane na czas bliżej nikomu nieznany,
- stały - konto zostanie zablokowane na zawsze bądź usunięte z bazy forum.
b) Niezależnie od czasu trwania bana, a stosownie do przewinień Użytkownika i możliwości technicznych, konto może być zablokowane:
- imiennie - Użytkownik nie będzie mógł zalogować się ze swoim nickiem, ale będzie mógł przeglądać Forum.
- poprzez IP komputera (a w skrajnych wypadkach całej podsieci) - Użytkownik w ogóle nie będzie mógł się połączyć z Forum z danego IP.
c) W najbardziej skrajnych przypadkach Użytkownikowi zostanie zablokowany dostęp na poziomie serwera, co skutkuje całkowitym brakiem dostępu do Forum (nasz serwer przestanie "istnieć" dla Użytkownika).
d) Stosownie do charakteru bana i przewinienia Użytkownika:
- każde nowe konto będzie natychmiast usuwane w przypadku stwierdzenia, że właściciel jest osobą niepożądaną.
e) Decyzję o ukaraniu podejmuje Administrator na podstawie:
- decyzji własnej lub konsultowanej z Moderatorem,
- wniosku Moderatora,
- wniosku Użytkownika, pozytywnie zweryfikowanego przez Moderatora.
3.3. Ostrzeżenia
a) Ostrzeżenia przyznawane są za:
- nieprzestrzeganie Regulaminu,
- brak reakcji na uwagi Administratorów i Moderatorów,
- bezproduktywne pisanie - nabijanie liczby postów, posty typu OT etc.,
- nieprzestrzeganie elementarnych zasad dobrego wychowania, kultury, etykiety, słownictwa,
- robienie ogólnego zamętu na Forum, zakładanie tematów oraz pisanie postów mających na celu skłócenie Użytkowników Forum.
b) Otrzymanie 6 ostrzeżeń równoznaczne jest z otrzymaniem bana.
c) Ostrzeżenia mogą być anulowane po miesiącu nienagannego zachowania.
d) W przypadku otrzymania większej ilości ostrzeżeń (w okresie jednego miesiąca), będą one anulowane proporcjonalnie w czasie (pierwsze - po miesiącu, drugie - po dwóch miesiącach, trzecie - po trzech itd.).
e) Odwołania można pisać tylko do osoby, która przyznała ostrzeżenie danemu Użytkownikowi.
f) Dopiero w przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi, Użytkownik ma prawo zgłosić to Administracji. Decyzja Administracji Forum jest ostateczna i nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.

IV. Postanowienia końcowe
4.1 Niniejszy Regulamin odnosi się do wszystkich treści publikowanych na Forum w jakiejkolwiek formie.
4.2. Niniejszy Regulamin nie jest formą zamkniętą i jako taki może być modyfikowany i poszerzany o dalsze punkty. O istotnych zmianach w Regulaminie Administracja Forum będzie powiadamiała Użytkowników odpowiednim komunikatem w Dziale "Forum".
4.3. W razie wątpliwości w interpretacji niniejszego Regulaminu, przed założeniem kontrowersyjnego tematu/postu warto skonsultować się z Administratorem lub Moderatorem w celu uzyskania pomocy.
4.4. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem nie podlegają dowolnej interpretacji i będą rozpatrywane indywidualnie przez Administrację Forum.

Moderatorzy
1. Kandydatem na Moderatora może być każdy zarejestrowany użytkownik, który spełnia następujące warunki:
a) aktywnie udziela się na forum przez okres co najmniej pół roku,
b) posiada odpowiednią wiedzę lub doświadczenie w danym zagadnieniu,
c) jego postawa i kultura osobista pozwalają stwierdzić, że w sposób prawidłowy będzie wywiązywać się z obowiązków Moderatora,
d) nie otrzymał wcześniej ostrzeżenia z powodu swej działalności na forum,
e) napisał prośbę do Administratora ze wskazaniem dlaczego powinien zostać Moderatorem danego działu,
f) jego osoba nie wzbudza zastrzeżeń, że w sposób nieprawidłowy będzie korzystał z uprawnień Moderatora.
2. Moderatora ustanawia Administrator Forum. W przypadku kandydatury kilku osób, które spełniają kryteria wyboru na stanowisko Moderatora, Administrator wybiera osobę, która daje gwarancję najlepszego wywiązywania się z powierzonych jej obowiązków.
3. Każdy dział powinien mieć swojego Moderatora. W przypadku braku Moderatora w jakimś dziale jego obowiązki przejmuje Administrator.
4. Jedna osoba może być Moderatorem w kilku działach, jeśli nie koliduje to ze sobą w wywiązywaniu się z obowiązków Moderatora.

Prawa i obowiązki Moderatorów

1. Zadaniem każdego Moderatora jest dbanie o wysoki poziom merytoryczny i kulturalny dyskusji prowadzonych w moderowanych przez nich działach oraz nadzorowanie przestrzegania przez użytkowników Forum przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Moderatorzy nie mają obowiązku interwencji w przypadku, gdy któryś z w/w przepisów niniejszego Regulaminu zostanie złamany w dziale poza ich obszarem moderowania.
3. Moderatorzy nie mają obowiązku poprawiania błędów ortograficznych i gramatycznych popełnianych przez użytkowników.
4. Wszelkie interwencje Moderatorów w tekst postów napisanych przez zarejestrowanych użytkowników muszą być zaznaczone wyróżniającą się czcionką, koloru czerwonego z podpisem Moderatora i/lub administratora i podaniem powodu interwencji.
5. W przypadku długiej i uzasadnionej absencji Moderatora, jego obowiązki przejmuje wyznaczony przez Administratora inny Moderator.
6. Moderator, który nie wypełnia powierzonych mu obowiązków lub łamie postanowienia Regulaminu może zostać usunięty z pełnionej funkcji przez Administratora.
7. Moderator nie odpowiada za pomyłki i uchybienia innych Moderatorów. Moderatorom nie wolno zmieniać lub podważać decyzji innych Moderatorów. W przypadkach spornych sprawę rozstrzyga Administrator.
8. Czas pełnienia funkcji Moderatora jest nieokreślony. Jednak można z niej zrezygnować lub zostać usuniętym przez Administratora.
9. Każdy Moderator winien przestrzegać niniejszy regulamin w równym stopniu, co i pozostali użytkownicy Forum.
10. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane w drodze debaty przez Moderatorów i Administratorów.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group