To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
C Y T A D E L A
Forum dyskusyjne "CYTADELI"

O "Cytadeli" - O "CYTADELI" Informator o Grupie

ArturS - Wto 04 Sie, 2015
Temat postu: O "CYTADELI" Informator o Grupie
"CYTADELA" Środowisko Rekonstrukcji Historycznej
„Cytadela” istnieje nieprzerwanie od 2003 roku i jest środowiskiem rekonstrukcji historycznej skupiającym odtwórców historycznych - miłośników barwy i broni oraz dziejów Wojska Polskiego z lat 1918-1939. ”Cytadela” nie jest grupą regionalną, pochodzimy z całej Polski a spotykamy się w miejscach, gdzie w okresie międzywojennym żołnierz piechoty Wojska Polskiego stacjonował, szkolił się i służył w czasie pokoju oraz gdzie bił się podczas Wojny Obronnej Polski we wrześniu 1939 roku. Magnesem przyciągającym ludzi zamieszkujących od siebie nieraz bardzo daleko, pokonujących setki kilometrów by się spotkać i przeżyć razem dany czas - jest wspólna historyczna pasja realizowana czynnie poprzez odtwarzanie historycznej struktury drużyny piechoty Wojska Polskiego z lat 30 tych - dobrze umundurowanej i wyposażonej, sprawnej w działaniu – tak w pełnieniu służby polowej jak i garnizonowej obowiązującej w piechocie przedwojennego Wojska Polskiego.
Odbywa się to w pieczołowicie zrekonstruowanych ubiorach wojskowych. Czynimy to ze świadomością, jak dużą moc oddziaływania i przywracania pamięci o historii ma jej wizualizacja, co nakłada wielką odpowiedzialność związaną z godnym wyglądem oraz zachowaniem, na co zwraca się u nas szczególną uwagę. Żołnierski wiarygodny wizerunek i umiejętność zawsze muszą nierozerwalnie iść w parze. Są dla każdego z nas wyzwaniem i celem w rekonstrukcji historycznej. Kierunkiem w którym patrzymy i do którego odwołujemy się w naszej pasji jest najlepsza duchowa i materialna spuścizna piechoty Wojska Polskiego Drugiej Rzeczpospolitej.

MUNDUR TO NIE PRZEBRANIE!


Ubiór wojskowy jest oddalony od pojęcia dowolności a na spotkaniach i wystąpieniach wymagamy jednolitego w oddziale stosownego ubioru wojskowego. Mundur nie jest w naszym środowisku traktowany jak przebranie- „strój” czy „kostium”. Identyczne mundury przed laty uświęcone były krwią przelaną w obronie Ojczyzny, są one także symbolem ducha żołnierskiego i świetności Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej, stąd możliwość ich noszenia stanowi wielki zaszczyt i zobowiązanie dawania właściwego świadectwa o dawnym naszym wojsku.
Pod pojęciem ubioru wojskowego zawierają się konieczne, znormalizowane elementy umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia zestawiane stosownie do okoliczności wystąpienia oddziałem lub indywidualnego w poszanowaniu wymagań obowiązujących w międzywojennym Wojsku Polskim. Staranne, schludne i wiarygodne odtwórstwo historyczne dawnego ubioru wojskowego w połączeniu z elementami wyszkolenia wojskowego stanowi jeden z filarów i zasadniczych elementów naszej pasji.


NASZA AKTYWNOŚĆ
Większość czasu na spotkaniach zajmują typowe czynności i ich nauka wykonywane przez szeregowych żołnierzy WP pełniących służbę w polskiej piechocie lat 30-tych XX wieku. Staramy się stale pogłębiać wiedzę historyczną i umiejętności z zakresu dawnego wyszkolenia wojskowego, by rozumieć i umieć jak najwięcej z tego, co potrafili żołnierze przedwojennej polskiej piechoty. W tym celu regularnie spotykamy się na ćwiczeniach, podczas których ma miejsce doskonalenie się w musztrze i służbie garnizonowej oraz polowej obowiązującej w Wojsku Polskim do 1939 roku. Ćwiczenia odbywają się w scenerii historycznych koszar i poligonów. Innym sposobem doskonalenia się i sięgania niejako wprost do autentycznych wydarzeń historycznych są marsze odbywane szlakami wrześniowych bojów wybranych jednostek piechoty Wojska Polskiego. Marsz pieszy to zasadniczy żywioł piechura w polu, dlatego stanowi on w naszym gronie istotny przedmiot uwagi. Marsze takie dając doświadczenie drogi są okazją pogłębienia własnej wiedzy o działaniach wojennych toczonych w 1939 roku a czasem także bywają sposobem dotarcia na inscenizacje walk toczonych przez owe jednostki w czasie Wojny Obronnej 1939 roku. Rok rocznie "Cytadela" uczestniczy w najbardziej znanych w kraju rekonstrukcjach historycznych bitew z września 1939 roku. Wrześniowe pola bitewne i drogi marszów znaczone są wojennymi cmentarzami, mogiłami, pomnikami. Miejsca te są zawsze przedmiotem naszej uwagi, obecności, modlitwy, gdzie z zachowaniem należnego ceremoniału wojskowego dajemy znak naszego hołdu i pamięci żołnierzom polskim z 1939 roku.


SZANUJEMY CZAS WŁASNY,NASZYCH BLISKICH, KOLEGÓW.


Spotkania „Cytadeli” wypełnione są dość szczelnie zajęciami wojskowymi w oparciu o godzinowy porządek dnia. Dzięki temu nie ma u nas poczucia tracenia czasu i środków na próżno. Każde spotkanie musi być ciekawe i warte przybycia. Jak wszyscy - pracujemy zawodowo, studiujemy, mamy swoje życie prywatne i rodzinne. Czas na pasję jest zatem cenny i nie marnujemy go. Na bezczynność lub zajmowanie się rzeczami innymi niż zagadnienia historyczno wojskowe i ich odtwórstwo - nie ma na naszych spotkaniach czasu i miejsca.
Dlatego wydarzenia planowane są jak najbardziej optymalnie aby pasja, która jest wymagająca i angażująca nie kolidowała z obowiązkami zawodowymi czy też nie miała negatywnego wpływu na życie osobiste lub rodzinne. Spotkania i wystąpienia odbywają się w określone weekendy a Ilość spotkań w ciągu roku jest dostosowana do realiów życia dorosłego, odpowiedzialnego człowieka. Umiarkowanie, urozmaicenie, ukierunkowanie i planowanie leżą u podstaw naszego działania. Kalendarz spotkań na dany rok jest ogłaszany w listopadzie/ grudniu a konsekwentnie realizowany w roku kolejnym. Działania grupy są tym samym klarowne i przewidywalne co ułatwia znalezienie miejsca na pasję pośród innych, zasadniczych aspektów życia.


WSPÓŁPRACA DAJE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI

]
Bardzo chętnie współpracujemy z organizatorami rekonstrukcji historycznych, z grupami rekonstrukcyjnymi oraz z rekonstruktorami indywidualnymi. Chętnie o współpracy rozmawiamy by określić wzajemne oczekiwania a w przypadku zgodności celów przystąpić do działania. Dzięki posiadaniu zdefiniowanego celu i współpracy międzygrupowej można wystawić i działać nie tylko drużyną strzelecką lecz nawet plutonem wspartym bronią towarzysząca piechoty lub wykonać współdziałanie piechoty z innymi rodzajami broni. Cenne są także możliwości współpracy w zakresie rekonstrukcji historycznych działań wojskowych z grupami wyspecjalizowanymi w odtwarzaniu formacji nieprzyjacielskich. Jesteśmy ponadto inicjatorami rekonstrukcji o charakterze historycznych ćwiczeń wojskowych, manewrów oraz marszy historycznych, odtwarzamy również historyczne zadania bojowe polskiej piechoty z 1939 roku w terenie rzeczywistym. Prostota organizacji, która jest naszą zasadą powoduje iż mają one zwykle miejsce kilka razy każdego roku. Nasze przedsięwzięcia są otwarte dla zainteresowanych takimi formami aktywności grup rekonstrukcyjnych oraz rekonstruktorów indywidualnych.

W sprawach współpracy prosimy o kontakt: cytadela.srh@gmail.com


ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM POLSKIEJ PIECHOTY!
CZYLI JAK WSTĄPIĆ DO „CYTADELI”?
Jesteśmy środowiskiem otwartym na nowych kolegów zainteresowanych wspólnym aktywnym i czynnym spędzaniem czasu w ciągu roku w szeregach historycznego oddziału wojskowego "drużyny piechoty WP z lat 1935-39", która stanowi nasz fundamentalny projekt rekonstrukcyjny, realizowany od powstania grupy po czas obecny.

Mężczyźni wytrwali w swych postanowieniach, nie obawiający się wyzwań i samodoskonalenia oraz wysiłku fizycznego, lubiący przygodę i przebywanie w gronie podobnych sobie ludzi, których łączy wspólnota celu w działaniu, o zamiłowaniach gdzie wojsko, jego historia, jego wyszkolenie a także piękno ceremoniału, dawnego munduru wojskowego i symboliki stanowi ważne elementy - są szczególnie przez nas mile widziani jako nowi koledzy.

Rekonstrukcja historyczna w formie praktykowanej w "Cytadeli" wymaga przemyślanych decyzji od kandydata - dopiero w wyniku których powinno nastąpić jednoczesne przygotowanie się tak materialne pod względem kompletowania ubioru oraz od strony nabycia umiejętności wojskowych.
Zarówno budowa własnego pierwszego żołnierskiego wizerunku zgodnego z obowiązującym w drużynie jak i proces nabywania podstawowych żołnierskich umiejętności wymaga zaangażowania tak środków jak i czasu. Są to cele długoterminowe. "Na szybko" niewiele da się osiągnąć. Dlatego mając tego świadomość zawsze odradzamy pochopne i pod wpływem impulsu podejmowanie decyzji o przyłączeniu się do nas, polecając odnośnie wstąpienia w nasze szeregi działanie wynikające z rozmowy, poznania nas, spróbowania spędzenia czasu z nami. Poddane autorefleksji - świadome i przemyślane.


Przede wszystkim jako pierwszy krok rekomendujemy na początku zawsze bliższe poznanie nas w bezpośrednim kontakcie poprzez zwyczajne towarzyszenie nam nawet bez własnego munduru - podczas jednego z zajęć czy wydarzeń w ciągu roku by samemu przypatrzeć się, przysłuchać, a jeśli jest chęć - porozmawiać i samemu sobie odpowiedzieć na pytania: " czy to co zobaczyłem i usłyszałem utwierdza mnie w przekonaniu, że będę się tu dobrze czuł, że rozwinę tu swoje zainteresowania, czy chcę to co oni robić przez kilka lat, uczyć się, szkolić i doskonalić, czy faktycznie chcę dołączyć, czy faktycznie znajdę czas i czy naprawdę chcę by kilka razy rocznie spotykać się z nimi w drużynie? Czy konieczność cierpliwego i stopniowego nabywania własnych przedmiotów – wymaganych tu replik wyposażenia, umundurowania i uzbrojenia, - będzie w zasięgu moich aktualnych, realnych możliwości?"

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania należy zgłosić chęć rozpoczęcia okresu rekruckiego, który jest czasem przeznaczonym na spełnienie trzech podstawowych warunków:
1. Zbudowania pierwszej własnej klasycznej sylwetki żołnierskiej w oparciu o wymagane
"Minimum mundurowe", które jest dokładnie omówione pod linkiem:
http://www.cytadela.aplus.pl/umundurowanie.htm

2. Nabycia na poziomie co najmniej dostatecznym umiejętności w zakresie wyszkolenia
pojedynczego strzelca z musztry i zasad służby polowej oraz garnizonowej,
poprzez rzeczywisty, aktywny ciałem i duchem udział w spotkaniach "Cytadeli" a
w szczególności w przeznaczonych na to ćwiczeniach (stosownie do potrzeb organizuje się od 2 do 4 spotkań tego typu rocznie).
Podstawa programowa wyszkolenia opiera się na Regulaminie Piechoty Cz.II Musztra i Walka z 1934 roku dostępnym pod linkiem:
http://www.cytadela.aplus...ew/regpiech.pdf
Jest to od czasu powstania grupy najważniejszy jej regulamin obowiązujący w grupie i determinujący jej strukturę i sposób działania.

3. Uczestniczenia w spotkaniach „Cytadeli” nie rzadziej niż minimalnie 3 razy w ciągu roku, gdzie w początkowym okresie dominować powinien udział w ćwiczeniach.

W czasie okresu rekruckiego służymy poradą , wsparciem, pomagamy w organizacji zakupów przedmiotów, które muszą wyglądać jednolicie. Z drugiej strony oczekujemy od kandydata również własnej aktywności, starania w osiąganiu celu, pogłębiania wiedzy i dzielenia się nią, interesowania się i uczestniczeniem w życiu grupy.

Czas trwania okresu rekruckiego wyznacza skuteczne spełnienie trzech powyższych warunków. Przeciętnie należy się liczyć z około dwuletnim okresem rekruckim. Jednak czas ten trwa tak długo, póki nie zostaną spełnione trzy podane warunki ( wizerunek i umiejętność oraz obecność ).
Spotkania nasze odbywają się całkowicie w oparciu o dobrą własną wolę, jednak w celu stania się pełnoprawnym uczestnikiem projektu " drużyna piechoty" i tym samym "Cytadeli" - aktywne spotykanie się w składzie drużyny w podanym co najmniej minimalnym wymiarze jest niezbędne.

Ukończenie okresu rekruckiego ma charakter uroczysty.


W sprawie dodatkowych pytań lub chęci poznania nas i spotkania się z nami prosimy o kontakt bezpośrednio z dowódcą drużyny:

cytadela.srh@gmail.com

PODSTAWOWE RODZAJE HISTORYCZNYCH UBIORÓW WOJSKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE
W DRUŻYNIE PIECHOTY „CYTADELI”.


W „ Cytadeli” w ciągu roku używa się kliku rodzajów umundurowania, jednak budowanie pierwszych postaci historycznych kandydat powinien rozpocząć od gromadzenia przedmiotów podanych we wspomnianym „Minimum mundurowym”.
http://www.cytadela.aplus.pl/umundurowanie.htm
Od tego zestawu kandydat zaczyna przygodę z „Cytadelą” kierując się zawsze zasadą
jednolitości umundurowania w drużynie i także własną troską o tę jednolitość.
Dopiero potem wraz z nabytym wyszkoleniem przychodzi czas na udział w innych projektach mundurowych w tym kompletowanie innych wzorów mundurów czy detali.

Dzięki skoncentrowaniu się na zestawie „minimum” ( na inne przedmioty przyjdzie czas w
późniejszym terminie) stosunkowo szybko ( przeciętnie w okresie ok 1- 2 lat) , można zacząć odtwarzać historycznie wartościowe sylwetki żołnierzy piechoty WP z lat 1935-1939 zestawiając przedmioty umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia w wymagane na naszych wystąpieniach ubiory wojskowe.
Przedmioty te są niezbędne przy ok. 60-70% wystąpień grupy w ciągu roku.

I. Strzelec w ubiorze polowym ćwiczebnym.


W takich ubiorach drużyna piechoty „Cytadeli” staje do ćwiczeń polowych.
Ćwiczenia są w okresie rekruckim pierwszą, najważniejszą kategorią spotkań drużyny a ubiór ćwiczebny jest najbardziej potrzebny.

II. Strzelec w ubiorze polowym mobilizacyjnym.


Ubiór polowy mobilizacyjny drużyna piechoty „Cytadeli” nosi podczas wydarzeń nawiązujących do mobilizacji i działań wojennych we wrześniu 1939 roku. Należą do nich marsze historyczne szlakami dywizji piechoty WP oraz inscenizacje bitew z 1939 w których "Cytadela" uczestniczy każdego roku we wrześniu.

III.Strzelec w ubiorze służbowym do wystąpień uroczystych w szyku zwartym.Ubiór służbowy obowiązuje podczas wystąpienia w uroczystościach wojskowych, religijno patriotycznych, służbie wartowniczej , ćwiczeniach z musztry i służby garnizonowej.

Uwaga,w chłodnej porze roku okryciem wierzchnim jest w drużynie jednolity barwą i krojem płaszcz sukienny piechoty wz 19.


W sprawie dodatkowych pytań lub chęci poznania nas i spotkania się z nami prosimy o kontakt z dowódcą drużyny pod adresem:

cytadela.srh@gmail.comPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group